За текстове који се објављују као вести или саопштења Информативне службе ЕРП одговорно је уредништво које ради с благословом надлежног Архијереја. Уредништво није одговорно за ставове изречене у текстовима или чланцима који су објављени из других извора. Ставови изречени у тим текстовима не морају неопходно да изражавају став ЕРП КИМ и СПЦ. Фотографије које се објављују на нашем сајту власништво су ЕРП КИМ и могу се репродуковати на црквеним презентацијама које раде под благословом канонских православних Епископа и у медијима с навођењем извора (ЕРП Инфо).