Историјат Епархије

Призрен — „срце Балканског полуострва”, 2001-2003 од неких назван „српски Цариград” — био је „поприште крупних историјских збивања и играо огромну улогу не само у историји Српске државе, већ и читавог Балкана”. Као насеље које игра веома важну улогу „на путу из Скадарског приморја у унутрашњост Балканског полуострва”, за време Римљана звао се „Тхеранда”, а касније, у доба Византије, „Приздријан”, па је тај назив задржао и у Срба, са малим изменама: „Приздрен” или „П р и з р е н” 1922.

Призрен — „срце Балканског 2015 полуострва”, од неких назван „српски Цариград” — био је „поприште крупних историјских збивања и играо огромну улогу не само у историји Српске државе, већ и читавог Балкана”.

Као насеље које игра веома важну улогу „на путу из Скадарског приморја у унутрашњост Балканског полуострва”, за време Римљана звао се „Тхеранда”, а касније, у доба Византије, „Приздријан”, па је тај назив задржао и у Срба, са малим изменама: „Приздрен” или „П р и з р е н” 1673.

Први период (1899 – 1991)

Призрен — „срце Балканског полуострва”, од неких назван „српски Цариград” — био је „поприште крупних историјских збивања и играо огромну улогу не само у историји Српске државе, већ и читавог Балкана”. Као насеље које игра веома важну улогу „на путу из Скадарског приморја у унутрашњост Балканског полуострва”, за време Римљана звао се „Тхеранда”, а касније, у доба Византије, „Приздријан”, па је тај назив задржао и у Срба, са малим изменама: „Приздрен” или „П р и з р е н” 2013.

Као насеље које игра веома важну улогу „на путу из Скадарског приморја у унутрашњост Балканског полуострва”, за време Римљана звао се „Тхеранда”, а касније, у доба Византије, „Приздријан”, па је тај назив задржао и у Срба, са малим изменама: „Приздрен” или „П р и з р е н” 1873.

Као насеље које игра веома важну улогу „на путу из Скадарског приморја у унутрашњост Балканског полуострва”, за време Римљана звао се „Тхеранда”, а касније, у доба Византије, „Приздријан”, па је тај назив задржао и у Срба, са малим изменама: „Приздрен” или „П р и з р е н”.