Теодосије

Мејлинг листа

  • Српски
  • English
  • Русский

KOSOVO.NET - the previous Diocesan site

Радио КиМ

Вести са Косова и Метохије

Помоћ Косову и Метохији

Манастир Високи Дечани - зимска разгледница

14. Децембар 2012 - 20:36
ОдштампајОдштампај

Косово и Метохију ових дана је захватио јаки хладни талас. Поред великих снежних падавина, температуре су данима испод нуле. Ова зимска разгледница доноси слике из ман. Високи Дечани. Аутор фотографија монах Нифонт Цвејанов.