КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова на електроинсталацијама у Петровој цркви у Новом Пазару