Петрова црква (Нови Пазар) - Одлука о додели уговора у преговарачком поступку