Петрова црква (Нови Пазар) – Одлука о додели уговора у преговарачком поступку

Српска православна цкрвена општина за Рашку област:

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку радова, редни број: 01/2015

https://eparhija-prizren.com/wp-content/uploads/files/users/4/odluka_o_dodeli_ugovora.pdf