Након низа интервенција у току данашњег дана косовске власти су обуставиле незаконите радове око манастира и повукле тешке машине