Теодосије

Мејлинг листа

  • Српски
  • English
  • Русский

KOSOVO.NET - the previous Diocesan site

Радио КиМ

Вести са Косова и Метохије

Помоћ Косову и Метохији

Петрова црква (Нови Пазар) - Одлука о додели уговора у преговарачком поступку

15. Септембар 2015 - 17:13
ОдштампајОдштампај

Српска православна цкрвена општина за Рашку област:

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку радова, редни број: 01/2015

http://www.eparhija-prizren.com/sites/default/files/users/4/odluka_o_dodeli_ugovora.pdf