Петрова црква (Нови Пазар) - Одлука о додели уговора у преговарачком поступку

15. Септембар 2015 - 17:13
ОдштампајОдштампај

Српска православна цкрвена општина за Рашку област:

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку радова, редни број: 01/2015

http://www.eparhija-prizren.com/sites/default/files/users/4/odluka_o_dodeli_ugovora.pdf