Измене и допуне за конкурсну документацију и обавештење о продужењу рока за понуду (Петрова Црква)

Српска православна Црквена oпштина за Рашку област – Нови Пазар
Конкурсна документација, ЈН ПП 01/2015


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОНУДУ 3.9.2015


Обавештење о продужењу рока за подношење понуде, 3.9.2015.год.
https://eparhija-prizren.com/wp-content/uploads/files/users/4/Obavestenj_o_produzenju%20roka_za%20ponudu_prijava.pdf

Измене и допуне конкурсне документације, 3.9.2015.год
https://eparhija-prizren.com/wp-content/uploads/files/users/4/Izmene_i_dopune_konkursne_dokumentacije.pdf

Одговори на питања у вези јавне набавке за радове на Петровој цркви у Новом Пазару 2.9.2015.год.
https://eparhija-prizren.com/wp-content/uploads/files/users/4/Odgovori_na%20_pitanja-javna_nabavka_za%20Petrovu_crkvu.pdf