Конкурс за упис у први разред Богословија СПЦ за школску 2023/24. годину

Пријемни испит кандидата за пријем у први разред богословије за Епархију рашко-призренску одржаће се 17. јуна 2023. године (субота) у просторијама Епархије рашко-призренске у оквиру комплекса манастира Грачаница, са почетком у 10:00 часова.
К О Н К У Р С
За упис у I разред Богословија СПЦ за школску 2023/24. годину, који садржи следеће услове:
да кандидат није старији од 18 година;
да није ожењен;
да је душевно и телесно здрав;
да кандидат има развијен слух и глас за појање;
да кандидат има основно знање катихизиса и познавање Господњих и Богородичиних празника, као и знање из сфера опште културе;
да је завршио основну школу, најмање са врло добрим успехом и примерним владањем;
Молбе за пријем подносе се надлежном Епископу, преко надлежног парохијског свештеника.
Уз молбу прилажу се следећа документа:
а) оригинал извод из матичне књиге крштених, издат од надлежног пароха;
б) сведочанство о завршеној школи, заједно са ђачком књижицом и оценама;
в) лекарско уверење да је кандидат душевно и телесно здрав;
г) уверење надлежног парохијског свештеника о владању и подобности за свештенички чин и да није ожењен;
д) писмена сагласност родитеља/старатеља да кандидат може учити богословију;
ђ) писмену обавезу своју и својих родитеља/старатеља, потврђену од надлежног пароха, да ће уредно уплаћивати управи Богословије одређени допринос за своје издржавање у интернату школе.