Конкурс за упис у први разред Богословија СПЦ за школску 2024/25. годину

Пријемни испит кандидата за пријем у први разред богословије за Епархију рашко-призренску одржаће се 21. јуна 2024. године (петак) у просторијама Епархије рашко-призренске у оквиру комплекса манастира Грачаница, са почетком у 12:00 часова.

К О Н К У Р С

За упис у I разред Богословија СПЦ за школску 2023/24. годину, који садржи следеће услове:

да кандидат није старији од 18 година;

да није ожењен;

да је душевно и телесно здрав;

да кандидат има развијен слух и глас за појање;

да кандидат има основно знање катихизиса и познавање Господњих и Богородичиних празника, као и знање из сфера опште културе;

да је завршио основну школу, најмање са врло добрим успехом и примерним владањем;

Молбе за пријем подносе се надлежном Епископу, преко надлежног парохијског свештеника.

Уз молбу прилажу се следећа документа:

а) оригинал извод из матичне књиге крштених, издат од надлежног пароха;

б) сведочанство о завршеној школи, заједно са ђачком књижицом и оценама;

в) лекарско уверење да је кандидат душевно и телесно здрав;

г) уверење надлежног парохијског свештеника о владању и подобности за свештенички чин и да није ожењен;

д) писмена сагласност родитеља/старатеља да кандидат може учити богословију;

ђ) писмену обавезу своју и својих родитеља/старатеља, потврђену од надлежног пароха, да ће уредно уплаћивати управи Богословије одређени допринос за своје издржавање у интернату школе.